Preduzetnica iz Srbije na praksi u kompaniji GS Experts Business Consulting iz Nemačke

24.09.2019Blog

Nikolina Vojinović je mlada preduzetnica iz Srbije koja je kao učesnik projekta Erazmus za mlade preduzetnike bila od avgusta do novembra tekuće godine bila u prilici da boravi u kompaniji GS Experts Business Consulting iz Nemačke i stiče profesionalno iskustvo.

„Prvi utisci iz Nemačke su više nego pozitivni. Poslodavac mi je velika podrška, s obzirom da boravim u stranoj zemlji. Tokom dosadašnjeg učešća na projektu imala sam prilike da se upoznam sa nemačkim tržištem i sistemom rada. Veoma sam zadovoljna dosadašnjim učešćem u projektu jer imam priliku da naučim dosta toga, da stičem nova poznanstava sa ljudima iz poslovnog sveta kao i da putujem zbog dinamičnog poslovanja firme“, ističe Nikolina.

Erazmus za mlade preduzetnike je prekogranični program razmene preduzetnika sa ciljem podrške novim i potencijalnim preduzetnicima u sticanju odgovarajuće veštine upravljanja preduzećem i njegovim razvojem, kroz šestomesečnu profesionalnu praksu i rad sa iskusnim preduzetnicima u nekoj od inostranih kompanija iz evropskih država. Krajnji cilj programa je međunarodna razmena znanja i iskustva među preduzetnicima.

Ukoliko ste zainteresovani da učestvujete u programu Erazmus za mlade preduzetnike, za sve dodatne informacije i smernice prilikom apliciranja obratite se Centru za EU integracije PKS putem mejla erasmus@pks.rs