COSME-Program za konkurentonost malih i srednjih preduzeća

COSME je program za period 2014-2020. koji je namenjen malim i srednjim preduzećima. Osnovni cilj ovog programa je da se poveća konkurentnost malih i srednjih preduzeća, a samim tim  i  smanji nezaposlenost u zemlji.

 

Finansijska sredstvaBudžet Programa iznosi 2,3 mlrd evraZa finansijske instrumente, koji se plasiraju preko posrednika – finansijskih institucija je predviđeno da se izdvoji 60% budžeta, oko 1,3 mlrd evra.

 

U okviru finansijkih instrumenata COSME programom se pružaju  garancije malim i srednjim preduzećima u iznosu do 150.000 evra i preko ove granice pod uslovom da MSP ne ispunjava uslove za  Horizon 2020. Sredstvima upravlja Evropski investicioni  fond u saradnji sa finansijskim institucijama u različitim državama.

 

Korisnici programa:

  • Postojeći preduzetnici i MSP – lakši pristup finansijskim sredstvima u cilju razvoja i rasta preduzeća,
  • Budući preduzetnici  i MSP – pomoć pri osnivanju preduzeća,
  • Nacionalni i lokalni organi vlasti – prenos najbolje prakse i finansijska podrška za testiranje i poboljšanje održivih rešenja u kontekstu poboljšanja globalne konkurentnosti

Ciljevi programa:

  • Lakši pristup finansijskim sredstvima za mala i srednja preduzeća,
  • Podrška preduzetničkim idejama, stvaranje okruženja pogodnog za biznis i rast,
  • Pomoć malim i srednjim preduzećima u poslovanju i poboljšanje njihovog pristupa na tržištu,
  • Konkurentnost i održivost preduzeća, uključujući sektor turizma,
  • Poboljšanje pristupa tržištima unutar Evropske unije.

Važan cilj COSME je i da se osigura kontinuitet aktivnosti Okvirnog programa za konkurentnost i inovativnost (CIP) i Evropske mreže preduzetništva (EEN).

 

COSME – Finasijski instrumenti

 

U okviru COSME programa, Banka Inteza i Unikredit banka Srbija su potpisale sporazume sa Evropskim investicionim fondom. Banka inteza će u naredne dve godine plasirati 100 miliona povoljnih kredita za oko 2.200 malih i srednjih preduzeća , a Unikredit banka Srbija  100 miliona evra kredita za oko 2.400 malih i srednjih preduzeća u naredne tri godine.

 

Više informacija o proizvodu Banke Inteza i Unikredit banke.