Kontakt

Privredna komora Srbije

Resavska 13-15, 11000 Beograd
Tel: 011 3300 910
www.pks.rseen@pks.rs

Razvojna agencija Srbije

Kneza Miloša 12, 11000 Beograd
Tel: 011 3398 900
www.ras.gov.rseen@ras.gov.rs

Inovacioni centar Mašinskog fakulteta u Beogradu

Kraljice Marije 16, 11000 Beograd
Tel: 011 3302 497
www.inovacionicentar.rseen-icmf@mas.bg.ac.rs

Poslovni inkubator Novi Sad

Vojvođanskih brigada 28, 21000 Novi Sad
Tel: 021 3000 300
www.inkubator.bizeen-srbija@uns.ac.rs

Univerzitet u Nišu

Univerzitetski trg 2, 18000 Niš
Tel: 018 257 970
www.ni.ac.rseen-srbija@eknfak.ni.ac.rs

Institut Mihajlo Pupin

Volgina 15, 11000 Beograd
Tel: 011 6774 452
www.pupin.rs/cirnteen@pupin.rs