Rezultati rada Evropske mreže preduzetništva u podršci na lokalu

20.09.2019Blog

Evropska mreža preduzetništva predstavlja najveću mrežu koja pruža podršku lokalnim malim i srednjim preduzećima i pomaže im da se internacionalizuju i pozicioniraju na svetskom tržištu. Aktivna je u preko 60 zemalja, okuplja 3000 stručnjaka iz preko 600 partnerskih organizacija i institucija poput komora, agencija, instituta koje pomažu kompanijama da poboljšaju i inoviraju svoje poslovanje kroz partnerstvo, informisanje i stručnu pomoć.

Ovo je jedanaesta godina da se projekat Evropske mreže preduzetništva sprovodi. Srbija je od početka uključena u njen rad, a za sprovođenje usluga EEN mreže zadužen je Konzorcijum EEN Srbija čiji je koordinator Privredna komora Srbije, dok su ostale institucije u Konzorcijumu: Poslovni inkubator Novi Sad, Inovacioni centar Mašinskog fakulteta u Beogradu, Institut Mihajlo Pupin, Univerzitet u Nišu i Razvojna agencija Srbije.

Mala i srednja preduzeća mogu da koriste usluge EEN mreže kao što su: korišćenje EEN baza poslovne saradnje za prekogranično poslovno povezivanje, učešće na međunarodnim poslovnim susretima po sistemu unapred organizovanih sastanaka i poslovnim misijama, pomoć prilikom transfera tehnologija, zaštite intelektualne svojine i razvoja istraživačkih projekata, odgovori na upite u vezi sa propisima EU, dostavljanje informacija o mogućnostima korišćenja sredstava EU i pronalaženje partnera za zajedničko apliciranje za ista ta sredstva, dostavljanje informacija o međunarodnim i EU tenderima, dostavljanje informacija o zakonima i tržištu,  internacionalizacija poslovanja u drugim državama sveta, itd.

Prošle nedelje održana i jedanaesta po redu Regionalna konferencija Evropske mreže preduzetništva Jugoistočne Evrope, koju je organizovala Privredna komora Srbije kao koordinator konzorcijuma EEN Srbija sa partnerskim institucijama i Izvršnom agencijom za mala i srednja preduzeća (EASME), koja je ispred Evropske komisije zadužena za praćenje aktivnosti EEN mreže.

Regionalna konferencija se organizuje svake godine u cilju edukacije, razmene iskustava i umrežavanja sa kolegama iz ostalih konzorcijuma na regionalnom nivou, a ove godine zemlja domaćin je bila Srbija. Tokom trodnevne konferencije, predstavnici Izvršne agencije za mala i srednja preduzeća su istakli da najbolje rezultate u sprovođenju usluga EEN mreže, kada je region u pitanju, imaju srpski i slovenački konzorcijum. U prilog tome govore i brojke, jer je u prethodnih 11 godina, čak 17.000 malih i srednjih preduzeća koristilo usluge Konzorcijuma EEN Srbija, 13.000 preduzeća je učestvovalo na različitim treninzima i koristilo savetodavne usluge koje pružaju eksperti mreže, a preko 3.500 msp je učestvovalo na b2b susretima i kompanijskim misijama i održalo 9.500 sastanaka sa potencijalnim poslovnim partnerima. Direktnu korist od usluga EEN mreže – potpisivanje poslovnih ugovora sa preduzećima iz inostranstva, ostvarilo je 315 malih i srednjih preduzeća iz Srbije, najviše iz sektora poljoprivrede, prehrambene industrije, IKT, tekstilne, metalske i drvne industrije. Treba naglasiti da EEN pruža i podršku u inovacionom poslovanju i internacionalizaciji i da je tu podršku, u prethodnom periodu koristilo 700 malih i srednjih preduzeća.

Ove godine je na Regionalnoj konferenciji prisustvovalo preko 90 predstavnika Evropske mreže preduzetništva iz Crne Gore, Hrvatske, Slovenije, Severne Makedonije, Bosne i Hercegovine, Srbije kao i zvaničnika Izvršne agencije za mala i srednja preduzeća (EASME). Jedan segment konferencije je bio posvećen i primerima uspešne prakse i tom prilikom se predstavilo 7 srpskih kompanija koje su uspešno iskoristile usluge koje EEN mreža pruža. Jedna od kompanija koja se predstavila tokom konferencije je i SciEd Technologies – visoko specijalizovana organizacija čija je primarna delatnost edukacija i organizacija aktivnosti tokom tronedeljnih intenzivnih treninga, vezanih za lično i poslovno, odnosno karijerno usavršavanje srednjoškolaca, studenata i mladih kako bi na što lakši način pronašli svoje mesto na tržištu rada. Direktor kompanije, Nenad Mitrović je tokom prezentacije objasnio na koji im je način EEN mreža pomogla u njihovom poslovanju: „Naš glavni cilj je bio da se preko mreže promovišemo i da na bilo koji način postanemo vidljivi na regionalnom tržištu, a neki budući cilj i na evropskom tržištu. Jedna od pogodnosti koje koristimo je pretraživanje baze mreže sa kompanijama, preko koje smo sa našim partnerima iz EEN mreže, slali Expressions of Interest (upite) kako bismo stupili u kontakt sa potencijalnim partnerima. Zatim učestvovali smo u skupovima, akcijama kao sto su: posete inostranih kompanija, kompanijske misije, b2b sastanci, radionice koje je organizovala mreža. S obzirom na to da smo ostvarili jako dobru komunikaciju sa timom iz EEN mreže, dobijamo od njih obaveštenja o pozivima za razvojne projekte i programe, a najviše u vezi mladih. Gospodin Mitrović je naglasio da: „Kao rezultat naše saradnje imamo 2 potpisana poslovna ugovora – jedan sa kompanijom iz Crne Gore i drugi sa kompanijom iz Republike Srpske, tako da smo našu poslovnu saradnju internacionalizovali i sa našim aktivnostima ušli na regionalno tržište.“

Još jedna od kompanija koja je zadovoljna saradnjom sa EEN mrežom je modna kuća, Afrodite Mode Collection, čije je aktivnosti predstavila Marijana Matić, marketing menadžer. Ona je istakla podršku EEN mreže kroz učešće na poslovnim susretima Fashion 2 Match u Torinu (u organizaciji Privredne komore Torina i uz podršku Instituta Mihajlo Pupin) koje je rezultiralo ostvarivanjem poslovnog kontakta sa danskom kompanijom AERE iz iste branše. Usledila je poseta Kopenhagenu i modnoj reviji AERE, a sve uz pomoć konzorcijuma EEN Srbija. Ostvaren je i kontakt sa EEN-om iz Kopenhagena kroz predstavljanje danskih  modnih kompanija sa kojim bi mogli da uspostave saradnju u budućnosti.

Tatjana Jevđović, osnivač Centra Beauty Imagini – holističkog edukativnog centra iz Beograda koji se bavi tradicionalnim tehnikama masaže, antistres i detox programima, tretmanima kože lica i tela, profesionalnom edukacijom kolega, kao i edukacijom svih ljudi koji u cilju ličnog razvoja žele da rade na sebi je takođe jedan od zadovoljnih korisnika podrške koju EEN mreža pruža preduzećima. Ona je tokom Regionalne konferencije naglasila da od 2012. godine uspešno sarađuje sa EEN Srbijom i naročito sa EEN Sektorskom grupom za žensko preduzetništvo. Holističko-edukativni centar Beauty Imagini je razvio proizvod „Art of Balance“ kojim su povezali različite korisnike širom Balkana i regiona Jugoistočne Evrope i to prevashodno zahvaljujući podršci EEN mreže. Učestvujući u b2b susretima organizovanim u okviru Evropske mreže preduzetništva i koristeći ostale usluge koje mreža pruža, uspeli su da internacionalizuju svoje poslovanje.

„Evropska mreža preduzetništva je mnogo više od projekta, to je zapravo model za pomoć i podršku malim i srednjim preduzećima u poslovanju. Konzorcijum EEN Srbija funkcioniše po principu da nema pogrešnih vrata, što znači da smo u stanju da svojom stručnošću i kapacitetima pomognemo našim klijentima u njihovom poslovanju, ali takođe da ih povežemo sa drugim međunarodnim eksperatima koji pomažu inovativnim malim i srednjim preduzećima da ostvare svoje ambicije“- izjavila je nakon konferencije Katarina Momčilović Matić iz Privredne komore Srbije ujedno i koordinator Konzorcijuma EEN Srbija. „Verujemo da će ovaj projekat biti podjednako uspešan i u narednom periodu. Dosadašnje brojke i odlični rezultati našeg Konzorcijuma ohrabruju, a mi ćemo se potruditi da nadmašimo očekivanja koja Evropska komisija ima u vezi sa Evropskom mrežom preduzetništva, bar kad je Srbija u pitanju, a nastavićemo i odličnu saradnju koju imamo sa kolegama iz konzorcijuma iz regiona“- zaključila je ona.

(Večernje novosti, septembar 2019.)