Podrška inovacijama u poslovanju

Horizon 2020 SME Instrument (Instrument za mala i srednja preduzeća – MSP)

Pružamo savetodavne usluge preduzećima koja ispunjavaju uslove za korišćenje Instrumenta za MSP Horizon 2020

 • pomažemo korisnicima u identifikovanju njihovih potreba i odabiru odgovarajućih poslovnih
  trenera,
 • olakšavamo proces treniranja,
 • osnažujemo korisnike da uspešno završe svoj projekat,
 • planiramo sledeću fazu razvoja.

 

Evropska mreža preduzetništa ima i aktivnu ulogu u realizaciji nefinasijske pomoći za dobitnike Instrumenta za mala i srednja preduzeća u okviru H2020 programa identifikujući izazove sa kojima se suočava preduzeće u realizaciji svoje ideje i generalno u poslovanju. Krajni cilj je da preduzeće čija je realizacija ideje podržana kroz Instrument za mala i srednja preduzeća dobije 15 coaching dana sa ekspertima iz Evrope. Tri dana u okviru realizacije projekta kroz prvu fazu i dvanaest dana kroz drugu fazu Instrumenta za MSP.

U skladu sa tim predstavnici Evropske mreže preduzetništva kroz KAM uslugu (Key Account Manager service) sprovode:

 • Aktivnosti analize potreba MSP kako bi se identifikovale prepreke za budući rast i definisali prioriteti za coaching;
 • Predlaganje Eksperta iz Evrope koji bi mogao da pomogne u prevazilaženju identifikovanih prepreka;
 • Dodatnu relevantnu podršku iz regionalnog eko-sistema;
 • I identifikovanje narednih koraka koji mogu da pomognu njihovom rastu.

Osnovni cilj KAM usluge je da se obezbedi coach iz evropske baze nezavisnih eksperata (https://ec.europa.eu/easme/en/news/list-sme-instrument-coaches-published) u skladu sa potrebama preduzeća. U zavisnosti od izazova sa kojima se MSP suočava i sa njihovim prioritetima, coach će isporučiti jednu od tri sledeće usluge koje mogu biti usmerena na:

 • Razvoj biznisa što podrazumeva identifikaciju, analizu i evaluaciju potencijalnih poslovnih mogućnosti, definisanje poslovnih segmenata i razvoj efektivnog marketinga, uključujući i praćenje njegove primene;
 • Organizaciju sa mobilisanjem svih resursa malih i srednjih preduzeća kako bi se osigurala efikasnost i učinak kompanije;
 • Saradnju, koja podrazumeva podršku MSP u planiranju i sprovođenju inovacionih partnerstava i projektnih konzorcijuma.

Predstavnici Evropske mreže preduzetništva kroz KAM uslugu prate ceo proces realizacije coaching-a. Saradnja i angažovanost svih zainteresovanih strana ocenjuje se unakrsno, pri čemu se predstavnici Evropske mreže preduzetništva mogu pohvaliti visokim ocenama.