Godišnja konferencija Evropske mreže preduzetništva u Helsinkiju

08.11.2019Blog

Ove godine, godišnje konferencija Evropske mreže preduzetništva održana je u Helsinkiju, Finska od 21-23. oktobra. Dinamičan program sastojao se iz 18 paralelnih sesija sa oko 90 govornika. Tokom tri dana trajanja konferencije, održano je preko 1000 bilateralnih sastanaka.

Teme u fokusu programa

• podršku inovacijama
• internacionalizaciju
• održivost
• pristup finansijskim instrumentima
• industrijska politika
• jedinstveno tržište

Nagrada za najbolju praksu EEN mreže u 2019.

Ceremonija dodele nagrade za najbolju EEN praksu u 2019. održana je 22. oktobra. Nagrada predstavlja priznanje kolegama širom sveta koji su podelili svoje inovativne prakse, a u cilju unapređenja performansi i efekta rada.

Ove godine za prizanje u različitim kategorijama takmičilo se 14 inovativnih praksi:

• Najbolja praksa u komunikaciji
• Najbolja praksa za umrežavanje
• Najbolja praksa za Scale-Up
• Najbolja praksa sektorskih grupa

Konzorcijum EEN Srbija aplicirao je za nagradu sa promotivnom kampanjom događaja Deset godina Evropske mreže preduzetništva na društvenim mrežama.
Plasirali smo se u finale zajedno sa Slovenijom, Italijom i Švajcarskom, što je i predstavljeno tokom dodele svim prisutnima.

Sledeća godišnja konferencija održaće se od 29. septembra do 01. oktobra u Štutgartu, a domaćin je EEN Nemačka.