Nova istraživanja Eurochambres: Poslovna perspektiva proširenja EU

26.03.2024

Dok se Evropska unija priprema da proslavi 20. godišnjicu najveće ekspanzije u istoriji EU, koja obuhvata i nove inicijative za novi krug proširenja uključujući Zapadni Balkan, Ukrajinu, Moldaviju i Gruziju, Eurochambres je sproveo dva sveobuhvatna istraživanja o poslovnoj perspektivi proširenja EU-a. Istraživanja su sprovedena među kompanijama u kandidatskim i potencijalnim kandidatskim zemljama (uz podršku nacionalnih privrednih komora u aspirantskim zemljama) i komorama u Evropskoj uniji.

Nalazi izveštaja o istraživanju pružaju uvid u nivo svesti i spremnosti kompanija u kandidatskim i potencijalnim kandidatskim zemljama da se pridržavaju relevantne zakonodavstva EU, perspektivu poslovne zajednice EU o trgovinskim i investicionim odnosima sa kandidatskim i potencijalnim kandidatskim zemljama, kao i očekivanja preduzeća u EU i kandidatskim i potencijalnim kandidatskim zemljama o proširenju.

Ključne preporuke ovog izveštaja će doprineti aktuelnoj debati o proširenju EU, pružajući perspektivu poslovne zajednice.

Više informacija možete videti na linku https://www.eurochambres.eu/publication/eu-enlargement-the-business-perspective/