Digitalne veštine za oporavak Jedinstvenog tržišta od posledica Covid-19

07.08.2020Blog
U cilju jačanja digitalnih veština nastavnika, poslodavaca i zaposlenih, Evropska komisija je objavila nove smernice kako bi pomogla tržištu u oporavku od posledica izazvanih pandemijom Covid-19 . Izveštaj se sastoji od studija slučaja organizacija koje već koriste EU digitalni okvir kompetencija DigComp  za svoje potrebe, a objavljen je sa vodičem za implementaciju.

DigComp sadrži ključne korake i akcije, praktične savete i mrežne resurse za najefikasnije korišćenje duž procesa zapošljavanja – od obrazovanja do održivog zapošljavanja i preduzetništva. Realnost i fizička distanca tokom prethodnih meseci pokazali su koliko su digitalne veštine neprocenjive jer se rad, obrazovanje i povezivanje sa porodicom i prijateljima događaju se u digitalnom prostoru i sa novim tehnologijama. Nedavno predstavljena Evropska agenda veština za održivu konkurentnost naglašava da su digitalne veštine ključne za oporavak društva u celini. Kompanijama su potrebni kadrovi sa veštinama za što lakši prolazak kroz zelenu i digitalnu tranziciju.

Program veština opisuje nekoliko akcija za jačanje digitalnih veština i definiše šta je potrebno za razvoj digitalnih kompetencija. To je referentna tačka za prepoznavanje potreba za veštinama, procenu kompetencija i katalogizaciju, razvoj i realizaciju obuka za digitalne veštine. Nove smernice će pomoći digitalnom opismenjavanju evropske radne snage, što će umnogome doprineti oporavku tržišta od krize izazvane pandemijom virusa Covid-19.
Poverenica za inovacije, istraživanje, kulturu, obrazovanje i mlade, odgovorna za Zajednički istraživački centar (JRC) Marija Gabrijel, istakla je, da je proteklih meseci socijalna distanca  promenila način na koji se povezujemo, istražujemo i napredujemo na poslu i da ljudi moraju posedovati prave digitalne veštine kako bi nastavili da rade.

DigComp se do sada koristio za prikupljanje i širenje informacija o tržištu rada, kreiranje i pružanje obuke, te procenu i sertifikovanje veština. Takođe, on ima potencijal da podrži aktivnosti kao što su karijerno vođenje, razvoj radne snage i podršku u traženju posla.

DigComp je jedinstven jer donosi zajednički i širok prikaz šta je digitalna kompetencija. Ovo može pomoći akterima u interakciji i izgradnji ekosistema potrebnog za efikasne akcije.

Za više informacija posetite https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/digcomp-work .