Uspešan SAG sastanak u Briselu

29.01.2024

23. i 24. januara 2024. godine, Upravni odbor Evropske mreže preduzetništva je održao još jedan sjajan sastanak. Tokom događaja, fokus je bio na ključnim pitanjima vezanim za vidljivost naše mreže i strategije za njen dalji napredak.

Diskusije su bile posvećene boljem korišćenju dostupnih EU fondova, kao i jačanju sinergije između lokalnih, regionalnih i EU stakeholdera. Uz to, predstavljen je i kalendar treninga i info seminara za 2024. godinu, s posebnim naglaskom na seriju vebinara koji će se fokusirati na razvoj privredne saradnje sa SAD-om, Afrikom i Azijom.

Ovaj sastanak predstavlja još jedan korak ka jačanju saradnje i prosperiteta unutar naše mreže!