Poziv za sve inovatore u oblasti zelene tehnologije – SynergistEIC

19.02.2024

Poziv za sve inovatore u oblasti zelene tehnologije! Da li se bavite čistom tehnologijom, klimatskom tehnologijom, cirkularnom ekonomijom ili izazovima u oblasti agrohrane?

Uzbudljive vesti! Projekat SynergistEIC, finansiran od strane EU Inovacionih Ekosistema, stigao je da podrži vaše ideje. Osigurajte do €50,000 finansiranja i personalizovan program trajanja  6 meseci.

Opšti kriterijumi za dobijanje finansijske podrške važeći kako za aplikante EIC-a tako i za one koji nisu EIC aplikanti:

Projekte moraju predložiti pravna lica, startupovi (MSP) koji su uspostavljeni u članicama EU ili Povezanim Zemljama. Preferencija se daje kompanijama osnovanim u zemljama u proširenju ili EU spoljnim regijama ili kompanijama koje su registrovane u zemljama u proširenju ili EU spoljnim regijama. Tehnološki fokus: Digitalni i deep tech startupovi, posebno oni koji koriste AI, mašinsko učenje i obradu jezika, Big data, napredno računarstvo, bioinženjering, internet nove generacije, Blockchain, IoT. Sektorski fokus: Kompanije koje razvijaju inovativna rešenja koja se bave izazovima Climate-tech-a, Greentech-a, Cirkularne ekonomije i Agrohrane. Odsustvo sukoba interesa: Aplikanti ne smeju imati nikakav potencijalni sukob interesa sa procesom selekcije. Aplikanti ne mogu biti pravno povezani ni sa jednim članom konzorcijuma SynergistEIC.