Održana godišnja konferencija Evropske mreže preduzetništva u Bilbau

20.11.2023

Svake godine, godišnja konferencija Evropske mreže preduzetništva okuplja vodeće poslovne stručnjake iz cele mreže i šire kako bi razgovarali o najboljim strategijama za podršku rastućim potrebama malih i srednjih preduzeća.

Ove godine u periodu od 15. do 17. novembra, godišnja konferencija Evropske mreže preduzetništva  održala se u izložbenom centru Bilbao u Španiji. Sa glavnom temom „EEN u 15: pokazuje put napred za MSP“, događaj je okupio  partnere mreže, zvaničnike EU i predstavnike privatnog sektora.

Na konferenciji su pokrivene ključne teme, uključujući internacionalizaciju, inovacije, podršku start-up-u, pristup finansijama, evropsku industrijsku tranziciju i još mnogo toga.

Događaj je imao za cilj da članovima projekta širom Evrope pomogne da  istraže kako mreža može da podrži evropsku industrijsku tranziciju, usmeravajući je ka zelenoj, digitalnoj i otpornoj ekonomiji, da razmene najbolje prakse u cilju poboljšanja kvaliteta i vidljivosti usluga poslovne podrške mrež, kao  I da podstiču saradnju širom mreže kako bi se izgradio snažan sistem podrške za MSP.