Održana Otvorena vrata Centra za EU integracije Privredne komore Srbije

18.06.2024

 

U Privrednoj komori Srbije  uspešno su održana otvorena vrata sa ciljem informisanja preduzetnika o brojnim mogućnostima i prednostima koje nude EU programi za istraživanje, inovacije i poslovni razvoj.

Događaj je okupio veliki broj preduzetnika, menadžera i stručnjaka iz različitih industrija, koji su imali priliku da se detaljnije upoznaju sa sledećim temama:

  • Horizont Evropa: Učesnici su imali priliku da saznaju više o ovom ambicioznom programu Evropske unije za istraživanje i inovacije. Predstavljene su različite oblasti finansiranja, mogućnosti za partnerstvo i načini kako se mogu prijaviti za dobijanje sredstava koja će unaprediti njihove inovativne projekte.
  • Erazmus za mlade preduzetnike: Ovaj prekogranični program razmene pruža mladim preduzetnicima priliku da steknu dragoceno iskustvo u inostranstvu. Detaljno su objašnjeni uslovi za učešće, postupak prijave, kao i koristi koje program može doneti, uključujući razvoj poslovnih veština i umrežavanje sa iskusnim preduzetnicima iz drugih zemalja.
  • Evropska mreža preduzetništva (EEN): Učesnici su saznali kako mogu iskoristiti prednosti ove mreže koja pruža podršku malim i srednjim preduzećima. Predstavljene su različite usluge koje EEN nudi, uključujući pomoć pri pronalaženju poslovnih partnera, informacije o međunarodnim tržištima, kao i savete za razvoj i inovacije.
  • EU finansijski programi: Posebna pažnja je posvećena različitim finansijskim instrumentima i podršci dostupnoj kroz EU programe. Učesnici su imali priliku da se upoznaju sa različitim fondovima, kreditnim linijama i garancijama koje mogu koristiti za finansiranje svojih poslovnih aktivnosti.

Jedan od najvažnijih aspekata događaja bili su direktni 1-na-1 sastanci između učesnika i predstavnika Centra za eU integracije. Ovi sastanci su omogućili preduzetnicima da dobiju konkretne savete i rešenja prilagođena njihovim specifičnim potrebama i izazovima. Događaj je pružio sjajnu priliku za umrežavanje i razmenu iskustava među prisutnima, a stručnjaci iz različitih oblasti bili su dostupni za konsultacije i odgovore na pitanja.