Webinar serija „Embracing Global Markets“ podržava evropska mala i srednja preduzeća (MSP) i startapove da inoviraju i šire svoje poslovanje na tržištima Azije, Afrike i Amerike. Ove vebinare vode stručnjaci iz različitih službi Evropske komisije i „Enterprise Europe Network“-a, najvećeg svetskog pružaoca poslovnih usluga.

Ko treba da prisustvuje?

Webinar je namenjen evropskim malim i srednjim preduzećima (MSP), startapovima spremnim za međunarodno širenje, korisnicima ili nosiocima Seal of Excellence priznanja Evropskog saveta za inovacije, evropskim klasterima i menadžerima klastera, poslovnim savetnicima iz mreže Enterprise Europe Network i drugim evropskim organizacijama za podršku poslovanju, uključujući sve zainteresovane strane iz inicijative „Prijatelji EEN-a“.

Ciljevi

Ovaj webinar će predstaviti poslovne mogućnosti i podršku za internacionalizaciju za MSP iz EU na japanskom tržištu. Pružiće strateške uvide u sektore biotehnologije i digitalnih inovacija za EU preduzeća koja žele da uđu na japansko tržište, i predstaviće svedočenja evropskih biotehnoloških MSP koja su uspešno ušla na japansko tržište.

Događaj

Webinar „Doing Business in Japan: Opportunities for EU Businesses in the Biotech and Digital Innovation Sectors“ održaće se 6. juna od 10 do 11 časova.

Više informcija na linku https://een.ec.europa.eu/doing-business-japan-opportunities-eu-businesses-biotech-and-digital-innovation-sectors