Насловна » Инфо » Женско предузетништво у Србији

Женско предузетништво у Србији

Женско  предузетништво се сматра једним од неискоришћених ресурса привредног развоја у Европској унији. Просечно 30% МСП у ЕУ су у власништву(сувласништву) жена, а жене су истовремено и директорке тих предузећа. Према најновијим подацима у Србији има око 26% МСП која испуњавају критеријуме који карактеришу женско предузетништво. С друге стране, Србија, као држава и друштво, није успела да развије јединствени приступ у решавању ових проблема.

Утисак је да је подршка женском предузетништву у највећој мери стихијска, да је изостала синергија и координација носилаца активности, а да одрживост многих активности нестаје са окончањем донаторских програма. Чињеница  да се жене теже одлучују да започну сопствени бизнис, а и када стартују најчешће то чини уз подршку своје породице. У Србији се жене одлучују за отварање предузећа већином из нужде, док у развијенијим земљама то чине јер им се пружа добра прилика да реализују своје пословне идеје.

Будући да представљају мањину у свету бизниса од суштинског значаја је обезбеђење неопходне подршке женама у свим фазама пословања – од започињања посла, управљања, раста и развоја. „Small Business Act“ (Акт за мали бизнис) Европске уније, женско предузетништво каратерише као  политички приоритет, и бројним активностима се жене подстичу да започињу своје бизнисе или јачају постојеће, кроз нпр. менторске шеме. Влада Републике Србије последњих година све више ставља акценат на женско предузетништво и настоји да омогући добар пословни амбијент за развој женског предузетништва у Србији.

Протекле две године у Србији су биле у знаку женског предузетниства поред националних програма, спроводили су се и европски пројекти „Мрежа амбасадора женског предузетништва“ и „Ментора женског предузетништва“ који представљају специфичне активности Европске мреже предузетништва.

Европска мрежа амбасадора женског предузетништва је пројекат који је имао за циљ да формирањем Националне мреже амбасадора женског предузетништва подстакне развој сектора малих и средњих предузећа и предузетништва кроз подстицање и подршку предузетничког потенцијала и талента жена и повећа њихов укупни ангажман у предузетништву. Мрежу амбасадора женског предузетништва у Србији чине 10 успешних предузетница из различитих сектора које су путем мотивационих семинара, радионица и конференција које су одржане по Србији промовисале женско предузетништво.

Национална мрежа ментора женског предузетништва је свеобухватан процес подршке предузетницама које се налазе у пресудном тренутку за даљи развој или опстанак предузећа. Заједничким радом, ментора и предузетница, настоји се да се превазићу проблеми добијањем савета од ментора како да унапреде своје пословање и пронађу најповољније решење за даљи наставак пословаља.

У оквиру Европске мреже предузетништва формирана је нова секторска група за женско предузетништво, чије су чланице из Србије Сања Поповић-Пантић и Душица Семенченко (Институт Михајло Пупин).

Главни циљеви секторске групе су да се обезбеди наменска подршка за развој пословања жена предузетника, повећа и прошири сарадња партнера ЕЕН са другим регионалним, националним и европским, мрежама за подршку пословању (мреже које имају за циљ подстицање и помоћ предузетништву жена), шири домет активности Мреже и/или секторске групе усмеравањем на женско предузетништво, повећа и прошири сарадња партнера ЕЕН са другим регионалним, националним и европским, мрежама за подршку пословања (мреже које имају за циљ подстицање и помоћ предузетништву жена), повећа видљивост Мреже учешћем у међународним кампањама на тему предузетништва жена.

Национална агенција за регионални развој, координатор EEN, WENS, WЕМ, заједно са својим партнерима на пројектима Привредном комором Србије, Удружењем пословних жена Србије, Агенцијом за старна улагања и промоцију извоза планира да настави даљи развој женског предузетништва у оквиру својих домена.

Национална агенција за регионални развој планира да у 2013. години спроведе два програма која се тичу развоја женског предузетништва „ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ЖЕНСКОМ ПРЕДУЗЕТНИШТВУ КРОЗ ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИи „ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ЖЕНСКОМ ПРЕДУЗЕТНИШТВУ КРОЗ ДОДЕЛУ ПРИЗНАЊА НАЈУСПЕШНИЈИМ ПРЕДУЗЕТНИЦАМА 

Оба програма имају за циљ да  промовишу женско предузетништво кроз доделу признања женама предузетницама које успешно управљају привредним субјектима у сопственом власништву и својим друштвено одговорним ангажовањем доприносе унапређењу локалног и ширег привредног амбијента и доделом бесповратних средстава за суфинансирање трошкова унапређења пословања и охрабривање већег броја жена за предузетничко деловање, www.narr.gov.rs .

Удружење пословних жена Србије у складу са препорукама СБА спроводиће истраживање о потребама предузетница за обуком у земљама Југоисточне Европе.  Резултати овог истраживања послужиће за дефинисање државних политика и подршке женском предузетништву, а током следеће године ће се уобличити програми обуке у, за предузетнице најтраженији областима обуке.

Истраживање почиње 11. марта, попуњавањем упитника (анонимно) на веб сајту. Све заинтересоване предузетнице више информација могу добити од  email hidden; JavaScript is required.

Привредна комора Србије у оквиру свог коморског система покренула је иницијативу за оснивање Савета за женско предузетништво Привредне коморе Србије (www.pks.rs/zenskopreduzetnistvo) као стручно консултативно тело састављено од представница предузећа које су делегиране од стране коморског система Србије – 16 регионалних привредних комора, ПК Косова и Метохије, ПК Војводине и ПК Београда.

Основна улога Савета јесте умрежавање ради креирања синергије у промоцији и заступању интереса према законодавној и извршној власти, као и другим заинтересованим странама. У том контексту, Савет својим чланицама и другим женама предузетницама, пружа стручну помоћ и подршку, анализира промене пословног окружења и предлаже активности у циљу развоја и унапређења женског предузетништва, те повезује предузетнице у Србији са колегиницима и институцијама које подржавају развој женског предузетништва у иностранству.

Савет је седници која је оджана 21. марта 2013. године угостио госпођу Мади Шарму, представницу послодавачке групе Европског економског и социјалног савета. Она је представила поглед из Европске уније на женско предузетништво, а посебно његову функцију у стимулисању раста и запослености у Европској унији.

Из Србије на састанку је су били присутни и повереница за заштиту равноправности која је говорила о улози женског предузетништва у оквиру Националне стратегија за побољшање положаја жена и унапређење родне равноправности 2008-2014. Чланице Савета имале су прилику и да дискутују о препорукама студије о предузетништву жена у Србији у функцији развоја посебних Владиних мера финансијске и нефинансијске подршке женском предузетништву у Србији коју је представило Министартсво финансија и привреде у сарадњи са Фондацијом за развој економске науке.

Колико је важно подстицати и промовисати женско предузетништво у Србији говори и награда „Цвет успеха“-Женског бизнис клуба у Србији која се сваке године додељује најуспешнијој предуезтници у Србији. Наград „Цвет успеха“  има за циљ да афирмише успешне предузетнице да развијају свој бизнис, а самим тим имају активну улогу у економском развоју Србије.

Као “бренд” Удружења пословних жена Србије, годишња награда “Цвет успеха за жену змаја” добија све значајнију медијску пажњу од 2007. године када је одржана прва церемонија доделе награда, а од 2009. представља догађај на европској мапи обележавања Глобалне недеље предузетништва, коју Европска комисија организује у 33 земље у оквиру пројекта SME Wеек

Интервју: Гордана Ђурђевић, директорка предузећа „Слово“

Представите укратко фирму Слово (делатност)

Слово је своју делатност диверсификовало у у областима архитектонског , промотивног и индустријског обележавања. Препознати смо и као кућа креативног дизајна.

У области индустријског обележавања производимо алате високе прецизности израде, тврдоће до 60ХРЦ(Роквела).

Наше производе које најчешће можете срести су емајлиране табле са називима улица и кућним бројевима.

Како је бити пословна жена у Србији? Које су предности удруживања пословних жена у нашој земљи?

Бити пословна жена данас у Србији је и напорно и лепо. У Удружењу пословних жена Србије сам од 2008. године и у њему сам нашла велику подршку личном развоју и развоју моје фирме. То је највећа национална организација жена предузетница, која пружа релевантне информације, едукацију, умрежавање, а и лепа нова пријатељства заснована на солидарности и етици. Лепо је имати подршку у развоју Богом нам датог потенцијала.

Удружење пословних жена Србије има пионирску улогу у овој области у нашој земљи и мислим да је побудило свест о значају доприноса жена економском развоју друштва.

Шта Вас највише мотивише као пословну жену?

Жеља да будем активна и самостална, да својом професијом спојим лична интересовања и могућност обезбеђивања материјалне егзистенције. Да учиним нешто добро и корисно за људе које волим и оне које не познајем. Да живим у складу са личном визијом одговорне особе.

Погледајте оцене
Оцените овај чланак© 2015 Европска мрежа предузетништва СрбијаDeveloped by: Војин Ковачевић

Scroll to top