Насловна » Пружање подршке иновативности и интернационализацији предузећа

Пружање подршке иновативности и интернационализацији предузећа

ЕЕН Србија путем ове активности обезбеђује малим и средњим предузећима, али и свим институцијама (нарочито кластерима) које имају потенцијала да сарађују са предузећима из ЕЕН изван Србије, следеће:

 • помоћ, информације у свим аспектима заштите интелектуалне својине
 • реализацију технолошког аудита (прегледа технологије – ТА) или пословне анализе
 • подршку у учествовању у пројектима Европске уније
 • подршку у осталим услугама релевантним за процес интернационализације пословања и иновација (управљања иновацијама).

Technology audit (TA) је метода корисна приликом анализирања

-      технолошког капацитета,

-      процедура и

-      потреба малих и средњих предузећа.

Овом методом добијају се информације и слабим и јаким странама предузећа кроз идентификацију његовог знања (know-how) карактеристичног за актуелну ситуацију. То је процес анализе који води до конкретних предлога (дефинисаног у форми акционог плана). Основни циљ ове активности није решавање одређених проблема предузећа већ процена капацитета предузећа да:

 • интегрише (усвоји) нове технологије,
 • сарађује са партнерима и боље дефинише шта је то неопходно како би се нове технологије интегрисале у предузеће (које промене је потребно спровести, које организационе целине треба да носе промену и на који начин, итд.), као и да
 • дефинише неопходне додатне акције које ће помоћи у даљем развоју предузећа, а односе се на заштиту интелектуалне својине, налажење нових извора финансирања, партнера у ЕУ, писање пројеката, итд.

Technology audit би као резултат требало да пружи информације о:

 • позиционирању предузећа
 • технолошким областима које захтевају посебне анализе: информационе технологије, аутоматизовани процеси, биотехнологије, хемијска технологија, паковање, итд. , односно друге области карактеристичне за степен развоја спољашњег окружења, а пре свега привредних грана.
 • општим функцијама/проблемима који захтевају одређена иновативна решења: продуктивност, квалитет, енергија, окружење, флексибилност, итд.
 • алатима неопходним за трансфер технологије, као што су: обука, тражење партнера (ТО/ТР), техничка помоћ у форми препорука, заштита интелектуалне својине, подршка у тражењу финансијских средстава – ЕУ пројекти, итд.
 • изабраним изворима и каналима као и релацијама које се могу појавити у процесима сарадње са клијентима, добављачима, технички центрима, универзитетима, агенцијама, државним институцијама које обезбеђују овакав вид активности и истраживачким и развојним центрима, итд.

Очекивани резултати ТА

 1.  1.      Детаљан извештај о актуелном стању предузећа и оцена захтева које је неопходно испунити како би предузеће обезбедило одрживи развој
 2.  2.      Листа критичних фактора које је неопходно динамички пратити ради даљег развоја
 3.  3.      Препоруке о додатним активностима (анализама)
 4.  4.      Уочавање прилика за нове производе/нова тржишта/нове технологије/нове услуге/нове изворе финансирање/нове процедуре/
 5.  5.      Могућности умрежавања са потенцијалним партнерима који поседују нову технологију и/или желе да је купе;
 6.  6.      Могућу процену технолошке позиције,
 7.  7.      Информације о могућем трансферу технологије

 

Стандардизована услуга – Business Review (PDF)

Стандардизована услуга – Business Review (PDF)

Контакт особа:
Младен Вучковић,

Универзитет у Нишу
email hidden; JavaScript is required

 

Заштићена интелектуална својина повећава квалитет ваше понуде на страним тржиштима

Конзорцијум ЕЕН Србија, бавећи се интернационализацијом и трансфером технологија насталих у Србији, има високу свест о неопходности заштите права интелектуалне својине својих клијента, па је једна од значајних тема  током разговора са МСП која су аутори иновација производа, процеса, или услуга  и заштита њихове интелектуалне својине.

Имајући у виду да је на простору Србије и Западног Балкана уопште, култура патентирања и других видова заштите права интелектуалне својине веома ниска, наша најшира активност односи се на

 • промоцију заштите интелектуалне својине и
 • подизање свести о правима интелектуалне својине.

У ту сврху организујемо

 • семинаре и радионице а учесницима  поред пригодних презентација, дајемо на располагање и
 • брошуру под називом Збирка знања о правима интелектуалне својине.

Квалитет презентације  клијената конзорцијума ЕЕН Србија на страним тржиштима, као и шансе за потписивање уговора о техничкој или научној сарадњи су веће  уколико се усвоје наше препоруке о заштити иновација неким од видова заштите права интелектуалне својине.

По потреби, нашим клијентима омогућавала контакте са стручњацима за заштиту интелектуалне својине, као и са агенцијама које се баве припремним истраживањима тржишта.

Контакт особа: Душица Семенченко 
Институт Михајло Пупин
Волгина 15, 11 000 Београд
www.imp.bg.ac.rs
email hidden; JavaScript is required

© 2015 Европска мрежа предузетништва СрбијаDeveloped by: Војин Ковачевић

Scroll to top