Насловна » Промоција мреже

Промоција мреже

Европска мрежа предузетништва у Србији кроз активност „Промоција мреже“ информише своје циљне групе (мала и средња предузећа, предузетнике, кластере, пословна удружења, локалне стејкохолдере) о:

  • услугама које пружа Мрежа
  • могућностима које им се кроз Мрежу пружају за сарадњу са потенцијалним пословним партнерима
  • могућностима финансирања у земљи и иностранству
  • специфичним темама (облици пословне сарадње, могућности за инвестирање, анализа одређених привредних сектора и слично)

Циљ рада на промоцији мреже је свеобухватна подршка малим и средњим предузећима кроз пружање релевантних и правовремених информација.

Алати помоћу којих се ове информације пласирају су електронски и штампани медији као и штампани материјал који се дистрибуира на догађајима или у просторијама партнерских институција.

Принципи на којима се ова активност спроводи су правовременост, исправност и релевантност пружених информација. Европска мрежа предузетништва своје задатке обавља професионално, у складу са европском оријентацијом свих институција укључених у пројекат, са циљем постизања конкретног, мерљивог успеха малих и средњих предузећа и осталих циљних група на пољу сарадње са малим и средњим предузећима из Европске уније.

© 2015 Европска мрежа предузетништва СрбијаDeveloped by: Војин Ковачевић

Scroll to top