Naslovna » Info » Privredna komora Srbije lansirala novu digitalnu uslugu

Privredna komora Srbije lansirala novu digitalnu uslugu

Tim PKS za CE znak (predstavnici Centra za zaštitu životne sredine, Udruženja za metalnu i elektro industriju, Centra za EU integracije i Centra za informatiku i elektronsko poslovanje) osmislio je i sopstvenim resursima razvio potpuno novu uslugu, pre svega kao podršku malim i srednjim privrednim društvima u oblasti tehničkih propisa i standarda za određene grupe proizvoda.

Nova on-line aplikacija realizovana je kroz projekat MEDOCE Uspostavljanje metodologije za razvoj CE aplikacije za direktivu o bezbednosti mašina, a u okviru Programa KEP Austria (Know-how Exchange Programme), koji su finansijski podržali CEI (Central European Initiative) i ADC (Austrian Development Cooperation).

Ideja za realizaciju nove usluge proistekla je iz činjenice da je pred Republikom Srbijom veliki posao oko prilagođavanja tržišta i implementacije tehničkih propisa i standarda, a vezano za Pregovaračko poglavlje PG1 – Slobodan protok roba. Skup direktiva koje pripadaju takozvanom Novom pristupu i njihova puna transpozicija i implementacija u srpsko zakonodavstvo predstavlja jedan od većih i zahtevnijih izazova. Privredna komora Srbije je prepoznala da je u ovoj oblasti potrebno više edukacije, ali i dostupnih informacija kako o suštinskim/bitnim zahtevima direktiva (i odgovarajućih srpskih propisa), tako i o postupcima za dolazak do CE znaka ili Srpskog znaka usaglašenosti. U razvoj metodologije i same on-line aplikacije PKS je uključila i predstavnike Ministarstva privrede, resornog Sektora za infrastrukturu kvaliteta, posebno imajući u vidu ekspertizu i iskustvo nadležnih u ovom ministarstvu u primeni i tumačenju tehničkih propisa harmonizovanog područja.

Za ekspertsku podršku ovoj aplikaciji služi inovirana baza znanja, koja sadrži sve potrebne informacije, dokumenta, podatke i instrukcije o uslovima i postupcima za dolazak do CE znaka i Srpskog znaka usaglašenosti. Na novom portalu CE znak  u okviru baze znanja, korisnik može da pronađe tekstove i dokumenta svih 25 direktiva novog pristupa, tekstove srpskih pravilnika, liste pratećih standarda, postupke ocene usaglašenosti, kontakte, vodiče, kao i brojne druge informacije.

On-line upitnik za CE znak i Srpski znak usaglašenosti služi da se brzom i jednostavnom proverom proceni da li određeni proizvod podleže CE označavanju i/ili označavanju Srpskim znakom usaglašenosti.

Usluga je namenjena pre svega proizvođačima, izvoznicima, uvoznicima i distributerima robe koja pripada sektorima kao što su: mašine i transportna sredstva, elektronski i električni uređaji i aparati, oprema za zaštitu radnika i potrošača, merna tehnologija, građevinarstvo, medicinski uređaji, hemikalije, energetska efikasnost, održivost – jednom rečju industrijski proizvodi i proizvodi široke potrošnje. Pored toga, može da bude korisna i službenicima u državnoj upravi i lokalnoj samoupravi, laboratorijama, sertifikacionim kućama, kontrolnim telima, poslovnim udruženjima, konsultantskim kućama, komorama, obrazovnim ustanovama, institutima, studentima i dr.

Korisnik mora da prođe kroz sva predviđena pitanja kako bi dobio celovitu i preliminarnu procenu da li se na njegov proizvod primenjuje neka od tzv. Direktiva novog pristupa odnosno srpski tehnički propis.

Kao rezultat čekiranja on-line upitnika CE znak, dobija se integralni izveštaj koji sadrži sledeće podatke i informacije:

  • listu propisa koji se potencijalno primenjuju na dati proizvod
  • linkove ka tekstovima direktiva ili srpskim pravilnicima
  • linkove ka listi harmonizovanih (SRPS) standarda koji prate ove propise
  • listu notifikovanih/imenovanih tela za ocenu usaglašenosti
  • listu kontakata u nadležnim ministarstvima i institucijama za svaki pojedinačni propis (nadležni državni organ, propis za koji je odgovoran, kontakt osoba, telefon, elektronska adresa)

Direktiva/Pravilnik o bezbednosti mašina

U slučaju da se kao rezultat čekiranja on-line upitnika CE znak dobije procena da se primenjuje Direktiva/Pravilnik o bezbednosti mašina, pored prethodno pomenutih podataka i informacija, izveštaj sadrži još:

  • postupak dolaska do CE znaka ili Srpskog znaka usaglašenosti
  • modul globalnog pristupa koji se primenjuje
  • dokumentaciju koju treba pripremiti
  • sadržaj isprave/deklaracije o usaglašenosti
  • način postavljanja CE znaka ili Srpskog znaka usaglašenosti

Korišćenjem ove aplikacije privrednik/preduzetnik može značajno uštedeti vreme i novac za pripremu dokumentacije, pribavljanje potrebnih isprava o usaglašenosti, pretragu podataka i informacija o nadležnim institucijama, pronalazak odgovarajućeg tehničkog propisa, itd.

Najnovija brošura Vodič za bezbednost mašina predstavlja sažeto uputstvo malim i srednjim privrednim društvima o čemu sve treba da vode računa prilikom projektovanja, proizvodnje i plasmana svojih proizvoda na koje se odnosi Direktiva o bezbednosti mašina (2006/42/EC) i može se preuzeti na linku:

Kontakt: email hidden; JavaScript is required
Veb adresa: http://www.pks.rs/CEznak

ce

Pogledajte ocene
Ocenite ovaj članak© 2015 Evropska mreža preduzetništva SrbijaDeveloped by: Vojin Kovačević

Scroll to top