Насловна » Прикупљање мишљења привреде

Прикупљање мишљења привреде

Са циљем унапређења регулаторног оквира за пословање у Европској унији, Европска комисија је успоставила неколико механизама помоћу којих се прикупљају мишљења и ставови привреде која послује на унутрашњем тржишту. Задатак Европске мреже предузетништва је да обезбеди функционисање тих механизама обављајући функцију моста између законодавног процеса и привреде.

Србија није чланица ЕУ, али је кандидат за чланство. У пракси, то значи да се прописи и политике ЕУ не примењују у Србији, али да Србија активно усклађује своје прописе и политике са европским. На крају тог процеса, законодавство ЕУ ће постати саставни део домаћег законодавства. Такође, велики број пословних субјеката из Србије послује на тржишту ЕУ, те одатле додатни интерес домаћих фирми да учествује у овим механизмима и на тај начин допринесу бољем регулаторном оквиру и у ЕУ, и у Србији.

Спецификација услуге која се пружа: EEН пружа подршку малим и средњим предузећима из Србије који послују са партнерима у ЕУ, директно на тржишту ЕУ или су на друге начине погођене прописима ЕУ, како би се њихова мишљења и искуства о прописима и политикама Европске уније доставили законодавним институцијама ЕУ, користећи за то предвиђене механизме.

Крајњи корсиници:

  • МСП и њихова удружења
  • Институције и организације на локалном, регионалном и националном нивоу које директно или индиректно сарађују са МСП

Follow-up упитник за Клијенте

Follow-up упитник за клијенте(PDF)

© 2015 Европска мрежа предузетништва СрбијаDeveloped by: Војин Ковачевић

Scroll to top