Насловна » Посматрачи

Посматрачи

Министарство економије и регионалног развоја
Булевар краља Александра 15, 11000 Београд
www.merr.gov.rs
тел: +381 11 285-5000

Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Немањина 22-26
www.mpn.gov.rs
тел: +381 11 26 88 047

Канцеларија за европске интеграције
Немањина 34, 11000 Београд
www.seio.gov.rs
тел: +381 11 3061 101

© 2015 Европска мрежа предузетништва СрбијаDeveloped by: Војин Ковачевић

Scroll to top