Насловна » Линкови

Линкови

 • EU On-Line
 • EU Council – (Савет Европе)
 • EU Parliament – (Европски парламент)
 • EU Commision – (Европска Комисија)
 • DG Enterprise
 • EU Enlargement – (Европска комисија за проширење)
 • EU’s relations with Western Balkans – (Односи ЕУ са западним балканом)
 • EU Commission Co-operation Office – programmes, projects, tenders, grants-(Канцеларија Комисије ЕУ за сарадњу) програми, пројекти, тендери, донације
 • EU Commission External Trade – (Комисија ЕУ за спољну сарадњу)
 • DG Research (DG истраживање)
 • Eurostat – office for EU statistics-(Канцеларија за статистику ЕУ)
 • Central European Initiative – (Централно-европска иницијатива)
 • EBRD – European Bank for Reconstruction and Development-(Европска банка за реконструкцију и развој)
 • European Agency for Reconstruction – (Европска банка за реконструкцију)
 • EU Documents and Publications Portal -(ЕУ портал за документацију и публикацију)
 • EU Info Sources -(ЕУ извори информација)
 • Office for EU Publications -(Канцеларија за ЕУ публикације)
 • The EU Law – (ЕУ закони)
 • EUR-Lex- EU Legislation portal-(Портал правне регулативе ЕУ)
 • CELEX (EUR-Lex)- database for EU legislation-(База података правне регулативе ЕУ)
 • SCAD – user-friendly fact sheets summarising legislation in all policy areas
 • Pre-Lex – the database on inter-institutional procedures-(База података интер-институционалних процедура)
 • TED – Tenders Electronic Daily
 • CORDIS – Community Research & Development Information Service-(Истраживање јавног мњења и развој информационог сервиса)
 • EU Grants and Loans – (Донације и кредити ЕУ)
 • Dialogue with Citizens – (Дијалог са грађанима)
 • Dialogue with business – One Stop Internet Shop for Business

© 2015 Европска мрежа предузетништва СрбијаDeveloped by: Војин Ковачевић

Scroll to top