Naslovna » Novosti & događaji » ICMF u Podgorici

ICMF u Podgorici

Predstavnik EEN-a iz Inovacionog Centra Mašinskog fakulteta u Beogradu učestvovao je, pored predstavnika Evropske mreže preduzetništva sa Mašinskog fakulteta u Podgorici, na sastancima održanim na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Crnoj Gori. U okviru Stuff Exchange, godišnje EEN aktivnosti, detaljno su razmatrane planirane aktivnosti nacionalnih EEN konzorcijuma. Sagledane su metode kojima su realizovane aktivnosti u vezi sa ASO i PA. Dogovoreni su budući koraci za zajedničko pomaganje kompanijama u Srbiji i Crnoj Gori u cilju povećanja konkuretnosti na međunarodnom EU tržištu, a u oblasti zaštite intelektualne svojine i sertifikacije sistema menadžmenta kvalitetom, posebno za aktivnosti:

 • WP1
  – technology audits/businnes reviews
  – advisory Service Outcomes
  – IP audits/assistance
  – assistance to participate in EU programs
  – workshops
 • WP2
  – partnership Agreements
 • WP6
  – network events
 • Organizacija Workshop-a I konferencije pocetkom jula 2018. godine.

Predstavnik EEN –a ICMF održao je sastanak sa zaposlenima na katedri za Zavarivanje na Mašinskom fakultetu u Podgorici, a tom prilikom razmatrane su mogućnosti prijavljivanja projekta za razvoj softvera za virtualnu obuku zavarivača. Održan je i sastanak sa vd rektorom Univerziteta Crne Gore u cilju povezivanja naučno istraživačkih ustanova Crne Gore sa inovativnim kompanijama iz Srbije. Teme koje su razmatrane: razvoj virtualnih kurseva za sertifikaciju pomoraca na naftnim platformama.

Poslednja poseta odrzana je na Fakultetu za pomorstvo. Razmatrana je mogućnost apliciranja za projekte bilateralne saradnje sa srpskim kompanijama, Mašinskim fakultetom u Beogradu i Pomorskim fakultetom u Kotoru.
Masinski faklutet UCG EEN partner


Pogledajte ocene
Ocenite ovaj članak© 2015 Evropska mreža preduzetništva SrbijaDeveloped by: Vojin Kovačević

Scroll to top