Naslovna » Šta je Evropska mreža preduzetništva?

Šta je Evropska mreža preduzetništva?

Evropska mreža preduzetništva (Enterprise Europe Network)

U cilju efikasnog i efektivnog iskorišćavanja potencijala malih i srednjih preduzeća na jedinstvenom evropskom tržištu, Evropska komisija je 2008. godine formirala Evropsku mrežu  preduzetništva – Enterprise Europe Network (EEN).

project-enn

Evropska mreža preduzetništva, kao najveća evropska mreža za poslovnu podršku, nudi raznoliku pomoć malim i srednjim preduzećima u Evropskoj uniji i šire. Privredna komora Srbije koordinira Mrežom u Srbiji i, zajedno sa partnerima, učestvuje u realizaciji ovih aktivnosti u okviru Realizuje se u okviru EU Programa za konkurentnost preduzeća i MSP (EU Program for the Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises – COSME).

Usluge Evropske mreže preduzetništva:

Pružamo informacije o:

 • direktivama evropskih propisa i preporuka,
 • mogućnostima koje nudi tržište EU,
 • tržištima drugih zemalja koje su uključene u Mrežu,
 • mogućnostima za uspostavljanje poslovne saradnje,
 • programima i fondovima EU namenjenih malim i srednjim preduzećima,
 • posredujemo u transferu novih tehnologija i znanja,
 • pomažemo u promociji vašeg preduzeća i pronalaženju partnera na inostranom tržištu,
 • stimulišemo mala i srednja preduzeća da inoviraju i time budu konkurentnija na tržištu,
 • upućujemo mala i srednja preduzeća na učešće u Okvirnim programima EU.

Saradnje se odvija prema sledećoj proceduri:

 • Potrebno je da popunite jedan od navedenih formulara:
  • BO/BR Form (BUSINESS OFFER ili REQUEST) – ukoliko želite da ostvarite poslovnu saradnju sa preduzećima širom EU
  • TECHNOLOGY OFFER Form – ukoliko imate tehnologiju koju želite da ponudite
  • TECHNOLOGY REQUEST Form – ukoliko ste u potrazi za novom tehnologijom
 • Mi Vam pomažemo prilikom popunjavanja formulara (pismenim i usmenim putem)
 • Sledi traženje partnera, preko Evropske mreže preduzetništva, u zemljama koje ste naznačili da želite da ostvarite direktan kontakt.

Poslovna saradnja

 • Najveća baza ponude i tražnje poslovnih partnera iz Evrope
 • Oko 600 članica mreže svakodnevno radi na povezivanju kompanija koje imaju profil u bazi
 • Kompanije su predstavljene u formi anonimnih profila, te su svi podaci zaštićeni

Kako koristiti ovu uslugu:

 • Potrebno je popuniti formular uz konsultaciju sa partnerima u mreži
 • Partner kome ste dostavili popunjen formular dužan je da Vaš profil postavi u Bazu, obaveštava Vas o stranim kompanijama zainteresovanim za vaš profil i periodično Vam dostavlja profile koje odgovaraju Vašim zahtevima za saradnju
 • Nakon što se Vaš profil upari sa drugim odgovarajućim profilom, razmenjuju se kontakti Vaše kompanije i zainteresovane strane kompanije, čime stupate u direktnu komunikaciju

Međunarodni poslovni susreti:

 • Događaji su zasnovani na konceptu direktnog povezivanja kompanija putem organizacije unapred zakazanih kratkih sastanaka (business 2 business)
 • Kompanije se unapred prijavljuju za učešće, a spisak učesnika i njihovih profila je dostupan sve vreme na internet stranici mreže
 • Kompanije same biraju s kim će se sastati na događaju, dok je organizacija i logistika prepuštena partnerima u meži
 • Poslovni susreti se najčešće organizuju u okviru velikih sajmova i skupova

Kako koristiti ovu uslugu:

 • Pogledajte spisak najavljenih događaja
 • Obavestite bilo kog partnera u mreži da ste zainteresovani za učešće na nekom događaju
 • Popunite registracioni formular na internetu ili zatražite od partnera u mreži da Vam pošalju formular u elektronskoj ili štampanoj formi
 • Pratite prijavu kompanija na internet stranici događaja i naznačite s kojim kompanijama želite da ostvarite kontakt
 • Pre samog događaja, organizatori će Vam poslati plan ugovorenih sastanaka
 • Partneri u mreži pružiće Vam pomoć u svim fazama prijave i učešća

Posete kompanijama u inostranstvu:

 • Osnovni cilj poseta kompanijama u inostranstvu jeste poslovno povezivanje i prenos znanja, iskustva i tehnologije
 • Osim razgovora sa predstavnicima kompanija domaćina, posete mogu obuhvatiti i obilazak njihovih proizvodnih kapaciteta
 • Partneri u mreži u saradnji sa članovima mreže iz drugih evropskih država organizuju posete i pružaju kompanijama logističku podršku za vreme posete

Kako koristiti ovu uslugu:

 • Zainteresovane kompanije mogu se javiti partnerima u mreži sa inicijativom da se organizuje poseta stranim kompanijama iz određenog sektora
 • Članice mreže iz Srbije i inostranstva dogovaraju mogućnost organizovanja posete, kao i njene uslove

Uslovi za korišćenje usluga:

 • Usluge Baze poslovne saradnje su besplatne
 • Angažovanje partnera u Evropskoj mreži preduzetništva u Srbiji finansira Evropska unija kroz EU Program za konkurentnost preduzeća i MSP (COSME) i Nacionalna agencija za regionalni razvoj
 • Troškovi učešća na događajima u inostranstvu propisuju sami organizatori iz zemlje u kojoj se događaj organizuje. Ukoliko postoje, te troškove snose kompanije učesnice
 • Putne troškova, troškove smeštaja i dnevnica i druge troškove učestvovanja na događaju snose kompanije učesnice

Delovanjem Evropske mreže preduzetništva u Srbiji mala i srednja preduzeća i preduzetnici u poziciji su da dobiju informacije o uslovima za ulazak na tržište Evropske unije (relevantni zakoni, direktive…), prilikama za izvoz, javnim nabavkama, novim tehnologijama, potencijalnim partnerima, mogućnostima tehnološkog razvoja i Okvirnim programima Evropske unije, kao i da sa jednog mesta imaju pristup novim tehnologijama. Prave informacije i prava informativna rešenja za probleme malih i srednjih preduzeća će doprineti razvitku sektora MSP i njegovom razvoju na današnjim dinamičnim i otvorenim tržištima.

Evropska mreža preduzetništva (Enterprise Europe Network) je aktivna u više u 49 zemalja širom sveta. Sa više od 600 partnera (agencije, univerziteti, istraživačko-tehnološke razvojne institucije…), ova Mreža predstavlja najveću međunarodnu organizaciju koja promoviše i pomaže rad malih i srednjih preduzeća. Preko mreže mala i srednja preduzeća mogu da ostvare poslovnu saradnju sa inostranim partnerima.

Gde se do sada raširio projekat Evropske mreže preduzetništva?

Partneri u Srbiji:

 • Privredna komora Srbije
 • Razvojna agencija Srbije
 • Inovacioni centar Mašinskog fakulteta u Beogradu
 • Poslovni inkubator Novi Sad
 • Univerzitet u Nišu
 • Institut Mihajlo Pupin

Posmatrači Projekta su:

 • Ministarstvo privrede
 • Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja
 • Kancelarija za evropske integracije

Pogledajte ocene
Ocenite ovaj članak© 2015 Evropska mreža preduzetništva SrbijaDeveloped by: Vojin Kovačević

Scroll to top