Насловна » Шта је Европска мрежа предузетништва?

Шта је Европска мрежа предузетништва?

Европска мрежа предузетништва (Enterprise Europe Network)

У циљу ефикасног и ефективног искоришћавања потенцијала малих и средњих предузећа на јединственом европском тржишту, Европска комисија је 2008. године формирала Европску мрежу  предузетништва – Enterprise Europe Network (EEN).

project-enn

Европска мрежа предузетништва, као највећа европска мрежа за пословну подршку, нуди разнолику помоћ малим и средњим предузећима у Европској унији и шире. Национална агенција за регионални развој координира Мрежом у Србији и, заједно са партнерима, учествује у реализацији ових активности у оквиру Програма за конкурентност и иновације ЕУ (CIP).

Услуге Европске мреже предузетништва:

Пружамо информације о:

 • Директивама Европских прописа и препорука
 • Могућностима које нуди тржиште Европске уније
 • Тржиштима других земаља које су укључене у Мрежу
 • Могућностима за успостављање пословне сарадње
 • Програмима и фондовима ЕУ намењених малим и средњим предузећима
 • Посредујемо у трансферу нових технологија и знања
 • Помажемо у промоцији вашег предузећа и проналажењу партнера на иностраном тржишту
 • Стимулишемо мала и средња предузећа да иновирају и тиме буду конкурентнија на тржишту
 • Упућујемо мала и средња предузећа на учешће у Оквирним програмима Европске уније

Сарадње се одвија према следећој процедури:

 • Потребно је да попуните један од наведених формулара:
  • BCD Form (BUSINESS COOPERATION DATABASE) – уколико желите да остварите пословну сарадњу са предузећима широм Европске уније
  • TRANSFER OFFER Form – уколико имате технологију коју желите да понудите
  • TRANSFER REQUEST Form – уколико сте у потрази за новом технологијом
 • Ми Вам помажемо приликом попуњавања формулара (писменим и усменим путем)
 • Следи тражење партнера, преко Европске мреже предузетништва, у земљама које сте назначили да желите да остварите директан контакт.

Пословна сарадња

База пословне сарадње (BCD – Business Cooperation Database)

 • Највећа база понуде и тражње пословних партнера из Европе
 • Око 600 чланица мреже свакодневно ради на повезивању компанија које имају профил у бази
 • Компаније су представљене у форми анонимних профила, те су сви подаци заштићени

Како користити ову услугу:

 • Потребно је попунити формулар за Базу пословне сарадње који можете наћи на интернет страници een.rs или га потражити од партнера у мрежи
 • Препоручујемо попуњавање  профила на енглеском језику због стручне терминологије, али исти може бити попуњен и на српском језику
 • Попуњен формулар доставити било ком партнеру у мрежи
 • Партнер коме сте доставили попуњен формулар дужан је да Ваш профил постави у Базу, обавештава Вас о страним компанијама заинтересованим за ваш профил и периодично Вам доставља профиле које одговарају Вашим захтевима за сарадњу
 • Након што се Ваш профил упари са другим одговарајућим профилом, размењују се контакти Ваше компаније и заинтересоване стране компаније, чиме ступате у директну комуникацију

Међународни пословни сусрети:

 • Догађаји су засновани на концепту директног повезивања компанија путем организације унапред заказаних кратких састанака (business 2 business)
 • Компаније се унапред пријављују за учешће, а списак учесника и њихових профила је доступан све време на интернет страници мреже
 • Компаније саме бирају с ким ће се састати на догађају, док је организација и логистика препуштена партнерима у межи
 • Пословни сусрети се најчешће организују у оквиру великих сајмова и скупова

Како користити ову услугу:

 • Погледајте списак најављених догађаја на: enterprise-europe-network.ec.europa.eu
 • Обавестите било ког партнера у мрежи да сте заинтересовани за учешће на неком догађају
 • Попуните регистрациони формулар на интернету или затражите од партнера у мрежи да Вам пошаљу формулар у електронској или штампаној форми
 • Пратите пријаву компанија на интернет страници догађаја и назначите с којим компанијама желите да остварите контакт
 • Пре самог догађаја, организатори ће Вам послати план уговорених састанака
 • Партнери у мрежи пружиће Вам помоћ у свим фазама пријаве и учешћа

Посете компанијама у иностранству:

 • Основни циљ посета компанијама у иностранству јесте пословно повезивање и пренос знања, искуства и технологије
 • Осим разговора са представницима компанија домаћина, посете могу обухватити и обилазак њихових производних капацитета
 • Партнери у мрежи у сарадњи са члановима мреже из других европских држава организују посете и пружају компанијама логистичку подршку за време посете

Како користити ову услугу:

 • Заинтересоване компаније могу се јавити партнерима у мрежи са иницијативом да се организује посета страним компанијама из одређеног сектора
 • Чланице мреже из Србије и иностранства договарају могућност организовања посете, као и њене услове

Услови за коришћење услуга:

 • Услуге Базе пословне сарадње су бесплатне
 • Ангажовање партнера у Европској мрежи предузетништва у Србији финансира Европска унија кроз Оквирни програм за конкурентност и иновације (CIP) и Национална агенција за регионални развој
 • Трошкови учешћа на догађајима у иностранству прописују сами организатори из земље у којој се догађај организује. Уколико постоје, те трошкове сносе компаније учеснице
 • Путне трошкова, трошкове смештаја и дневница и друге трошкове учествовања на догађају сносе компаније учеснице

Деловањем Европске мреже предузетништва у Србији мала и средња предузећа и предузетници у позицији су да добију информације o условима за улазак на тржиште Европске уније (релевантни закони, директиве…), приликама за извоз, јавним набавкама, новим технологијама, потенцијалним партнерима, могућностима технолошког развоја и Оквирним програмима Европске уније, као и да са једног места имају приступ новим технологијама. Праве информације и права информативна решења за проблеме малих и средњих предузећа ће допринети развитку сектора МСП и његовом развоју на данашњим динамичним и отвореним тржиштима.

Европска мрежа предузетништва (Enterprise Europe Network) је активна у више у 49 земаља широм света. Са више од 600 партнера (агенције, универзитети, истраживачко-технолошке развојне институције…), ова Мрежа представља највећу међународну организацију која промовише и помаже рад малих и средњих предузећа. Преко мреже мала и средња предузећа могу да остваре пословну сарадњу са иностраним партнерима.

Географска мапа Европске мреже предузетништва

Земље Европске уније: Аустија, Белгија, Бугарска, Кипар, Чешка, Данска, Естонија, Финска, Француска, Немачка, Грчка, Мађарска, Ирска, Италија, Латвија, Литванија, Луксембург, Малта, Холандија, Пољска, Португал, Румунија, Словачка, Словенија, Шпанија, Шведска, Уједињено Краљевство Велике Британије и Северна Ирска.

Земље изван Европске уније: Јерменија, Босна и Херцеговина, Чиле, Кина, Хрватска, Египат, Исланд, Израел, Црна Гора, Норвешка, Русија, Србија, Швајцарска, Сирија, Македонија, Турска, Јапан, Мексико, Северна Кореја, Тунис, Украјина и САД.

Партнери у Србији:

 • Национална агенција за регионални развој – координатор
 • Универзитет у Београду
 • Институт Михаило Пупин
 • Универзитет у Новом Саду
 • Универзитет у Нишу
 • Агенција за страна улагања и промоцију извоза (SIEPA)
 • Привредна комора Србије

Посматрачи Пројекта су:

 • Министарство економије и регионалног развоја
 • Министарство науке и технолошког развоја
 • Канцеларија европске интеграције

Погледајте оцене
Оцените овај чланак© 2015 Европска мрежа предузетништва СрбијаDeveloped by: Војин Ковачевић

Scroll to top